Devlopman pwosesis kognitif ak lengistik ak sosy-emotional nan timoun prematite yo

Materyèl konstwi pa akademik ak etidyan Fakilte Medsin nan Inivèsite Chili

Moun ki ekri li yo se:Betsabé Barrios F., Daniela Césped O., Luisa Herrera F., Catalina Ibarra C., Tamara Pinto A., Josefa Reyes P., Virginia Varela M.

Poukisa li nesesè korije laj timoun ki fèt prematire?

Ti bebeki fèt prematire ak pwa nesans ki ba anpil gen dezavantaj klè ak konpare ak parèy yo a plen tèm nan tout dimansyon nan devlopman ak Se poutèt sa pou evite evalyasyon ki vle di dezavantaj klè pou moun ki fèt prematireman li ye ke koreksyon oswa ajisteman laj la fèt akòz prematire. Sa vle di soustraksyon nimewo a nan semèn ke tibebe a fèt prematireman nan laj la kwonolojik ki li ta koresponn si li te fèt a plen tèm.

Èske li se yon pwoblèm lè yon timoun fèt prematire?

Gen prèv ki montre laj jèstasyonèl nan nesans ak devlopman nan sèvo yo ki gen rapò, ki eksplike poukisa, nan yon laj jèstasyonèl ki pi ba nan nesans, gen yon pi gwo risk pou yo soufri chanjman nan devlopman ak estrikti nan sèvo (Davis et al., 2011). La immaturite nan sistèm nève santral la nan tibebe twò bonè afekte estrikti yo, ki pa fè sa yo gen ase adaptabilite, paske yo swiv yon kwonoloji maturation (Roldán ak Bembibre, 2015). Epitou, pandan premye semèn yo nan lavi yo, ti bebe yo Ekstrèmman ak modere tibebe prematènèl gen fè fas ak yon anviwònman estrès nan la inite swen entansif neonatal, ki pral yon move efè sou devlopman sansoryèl ak konpòtman tibebe (Vandormael et al., 2019).

Timoun ki fèt trè prematire ak trè prematire ki asosye ak yon ba pwa (mwens pase 1500 g. nan nesans) mande pou entène lopital imedya nan Inite a nan Swen Entansif Neonatal (NICU) lè yo prezante kèk nan karakteristik sa yo: bezwen pou terapi oksijèn ak sipò vantilasyon, enstabilite cardiocirculatory, sendwòm konvulsif nan etap egi, sepsis (enfeksyon jeneralize) apne risk grav ak repete ak vital nan nenpòt etyoloji (Mena et al., 2005).

Tout sikonstans sa yo nan premye èdtan yo ak jou nan lavi yo manifeste nan konplikasyon byomedikal ki se rezilta objektif yo detekte pa mwayen neuroimaging, egzamen oswa pwosedi klinik ki endike yon gwo pwobabilite pou mòbidite ak mòtalite, kidonk prezans li ta lakòz yon evolisyon nan yon kondisyon patolojik ak answit montre chanjman nan devlopman timoun yo (Castro-Delgado et al., 2016.)

Ki jan yon timoun twò bonè ye nan diferan dimansyon devlopman?

Anba a se diferan dimansyon devlopman nan yon timoun ki fèt prematireman.

          

Dimansyon kognitif (dimansyon ki gen rapò ak kapasite pou aprann atravè panse, lide, rezònman, lang oral ak ekri, pami lòt moun).

En múltiples investigaciones recientes se han revelado que existen patrones anómalos en el desarrollo neuronal en los niños(as) nacidos muy prematuramente (igual o menos de 31 semanas de gestación), por lo que sería probable que exista una base a la explicación de retrasos y/ o dificultades en el desarrollo cognitivo, motriz y comunicativo-lingüístico (esto último dada la interconexión entre cognición y lenguaje).

Kapasite nan pwosesis enfòmasyon, sistèm atansyon ak fonksyone egzekitif gen pi ba pèfòmans nan tibebe twò bonè pase kamarad yo ki fèt tèm, li sanble ke diferans sa yo pa diminye pandan ane yo. Sa a enkyetid soti nan yon apwòch edikasyon ak yon lide pou enpak posib sou devlopman lekòl la. Lè yo ajoute dezavantaj sosyoekonomik ak sikososyal, diferans nan pèfòmans nan mitan tibebe ki twò bonè ak tibebe ki aplen tèm yo menm pi wo.

Ki dezavantaj timoun ki prematire ekstrèm yo genyen nan fonksyonnman mantal yo?

Lè w ap fè rechèch ak timoun twò bonè nan pèspektiv nerosikolojik (disiplin syantifik konsantre sou etidye pi wo fonksyon mantal ak relasyon li ak baz neuro-anatomofonksyonèl ki kache nan sèvo imen an), etid yo montre ke timoun trè twò bonè, se sa ki, 31 semèn oswa mwens ak pwa ki ba (mwens pase 1500 g. nan nesans) fè siyifikativman pi ba pase a timoun tèm nan travay vizuoperceptive ak vizuoconstructive, langaj (vitès nan pwosesis lapawòl ak pale vèbal), fonksyon egzekitif (k ap travay memwa), ak atansyon (Anderson, 2014; Bhutta et al., 2002; Dall’Oglio et al., 2010; Kerr-Wilson et al., 2012; Luciana, 2003; Varela et al. 2018; Wolke et al. 2008).

Èske sa yo dezavantaj devlopman rive nan moun ki fèt trè prematireman ak trè twò bonè?

Wi. Dezavantaj devlopman yo te wè sitou nan timoun ki fèt ak egal oswa mwens 31 semèn jestasyon nan nesans. Voigt et al. (2012), lè yo evalye 58 timoun trè twò bonè nan 24 mwa nan laj korije (eksepte moun ki gen konplikasyon byomedikal ak pwoblèm psikososyal) ak batri Bayley Echèl II, te jwenn ke nesans anvan tèm (mwens pase 32 semèn nan gwosès ak mwens pase 1500 gram nan pwa) gen rapò ak pi mal pèfòmans nan anfans e ke rezilta mantal diferan depann sou degre nan prematire.

Malgre ke enpak nesans trè preterm sou akizisyon de lang, li rete yo dwe klarifye si wi ou non defisyans lang nan popilasyon sa a kapab konsidere kòm lang ki espesifik nan nati oswa si yo aktyèlman rezilta a nan plis difikilte pwosesis jeneral ki ta gen yon efè negatif sou lang, osi byen ke nan lòt domèn nan fonksyone mantal. Dènye rechèch sanble Favorize dènye entèpretasyon sa a (Ortiz-Mantilla et al., 2008; Rose et al., 2009), sa vle di, difikilte ak lang ta ka pi byen eksplike pa defisi atansyon ak limitasyon vitès pwosesis ki afekte pwosesis la nan aprann lang nan yon etap bonè nan devlopman, ki fè li difisil posiblite pou pwogrè rapid nan domèn sa a (Ortiz-Mantilla et al., 2008).

Orchinik et al. (2011) yo te jwenn nan timoun twò bonè, prezan difikilte pa sèlman nan ladrès motè ak vizyèl motè, men tou, nan kontwòl inhibition ak nan atansyon selektif. Tibebe pretèm ki te antre nan etid la te gen ant laj 23 ak 32 semèn gwosès ak ant 485 ak 1281 g. nan pwa, yo te evalye lè w ap antre nan lekòl ak Bayley Echèl II (BSID II) ak ak pil neropsikolojik nan domèn espesifik. Rezilta yo jwenn ranfòse konsèp nan siveyans timoun yo paske konpetans ki afekte yo ka afekte devlopman yo ak pèfòmans yo pita akademik.

Dapre Megías et al. (2015), ki soti nan etid divès kalite li te montre ke devlopman an an jeneral fonksyon kognitif nan tibebe twò bonè afekte, konpare ak lòt zòn, pèfòmans pi ba pase tibebe ki fenk fèt tèm. La chanjman rive nan domèn fonksyon egzekitif, entegrasyon vizyèl-persèptif, memwa a kout tèm, konesans nan anviwònman an ak lang.

 Konsènan ki jan difikilte sa yo ka afekte pèfòmans lekòl la nan tan kap vini an timoun trè twò bonè, dapre Casado et al. (2019), ki baze sou revizyon bibliyografik etid yo montre ke kèk difikilte yo jwenn alantou pwoblèm nan aprantisaj.

An relasyon ak fonksyon egzekitif, rechèch montre ke nan timoun piti anpil twò bonè ak/oswa ekstrèm ta ka gen pwoblèm nan devlopman nan:

kouraj vèbal

Nan kontwòl anpèchman an

Nan planifikasyon ak òganizasyon.

Nan memwa travay vèbal ak espasyal.

Malgre sa, difikilte atansyon yo se yo ki afekte yo nan yon pi gwo limit, risk pou yo

Twoub defisi atansyon ipèaktivite (ADHD) ogmante ak chak semèn nan

gwosès kòm li pi piti (Sucksdorff et al., 2015).

Dimansyon kominikatif-lingwistik

Ki jan yon timoun aprann yon lang?

Akizisyon lang se yon pwosesis kote yo akeri konpetans lang. nesesè yo kominike, sa a se posib gras a entèraksyon ki genyen ant karakteristik yo estrikti nan lang manman an ak òf yo lengwistik nan anviwònman an ki ap dirije nan la timoun. Pwosesis sa a ka wè kòm yon seri konpetans lang ki grandi kontinyèlman. Yon ti bebe aprann kominike avèk anviwònman an nan pwodwi son, aksyon ak konpòtman.

Vandormael et al., 2019, dekri devlopman langaj nan yon timoun ki tipikman devlope nan 4 an faz:

– Faz prelingual: Kouvri depi nesans jiska 12 mwa ki gen laj epi se lè a ti bebe kòmanse fè diskriminasyon fonetik, pèsevwa fonèm nan lang natif natal la. Yo jenere vocalizations ak babbling.

– Faz lang bonè: Kòmanse anviwon 12 mwa a 30 mwa apeprè. Timoun nan montre siy konpreyansyon mo yo, repètwa a leksik se ant 400 ak 500 mo, yo tou jenere konbinezon de mo ak fòmasyon fraz telegrafik.

– Faz diferansyasyon: Li rive ant 3 ak 5 ane. Kòmanse konprann règ yo konpetans lengwistik ak gramatikal, epi kòmanse pwodui fraz ak diskou naratif avèk a pi bon pwononsyasyon.

– Faz final oswa fini: Li rive ant laj 6 ak 8 ane epi se kote a Pi gwo repètwa fonetik-fonolojik ak kontwòl lang.

Kisa k ap pase ak timoun ki fèt prematire yo?

Nan ka timoun twò bonè, yo gen diferan nivo spirasyon sistèm sistèm nève santral (CNS) depann sou semèn yo nan gwosès ak pwa ke yo prezante nan moman nesans. An jeneral, gen yon reta ki afekte spirasyon, ki vle di yon pi gwo pwobabilite pou prezante divès chanjman newolojik ak/oswa sansoryèl, la ki ka afekte devlopman kominikasyon ak langaj timoun ki twò bonè.

Ki kondisyon yon timoun bezwen pou aprann yon lang?

Pou pi byen konprann devlopman kominikasyon ak lang nan tibebe twò bonè, yo ta dwe peye atansyon espesyal nan sistèm oditif la ak sikui yo maladi nan sèvo ki gen rapò ak pwosesis tou de lapawòl ak langaj.

Kisa k ap pase nan timoun prematire yo?

Nan tibebe ki twò bonè, sistèm sa yo pa matirite e menm lè yo ye ekspoze tibebe ki fèt anvan tèm nan lapawòl ak vwa moun, yo pa benefisye Devlope repètwa fonetik ou. Tibebe ki twò bonè fè diskriminasyon sou son ak son yo rive pita, kidonk gen yon reta klè (Bosch, 2019; Peña et al., 2010). Anplis de sa, bay risk ki asosye ak kondisyon an nan prematire, gen yon gwo pousantaj nan yo ki prezante kèk degre pèt tande (Gómez, Flores and García, 2007; Mantilla et al., 2007).

Reta nan akizisyon bonè nan lapawòl se dirèkteman gen rapò ak faktè byolojik (ki fèt prematireman), men tou ak dezavantaj sosyoekonomik. Li te genyen detèmine ke revni, edikasyon ak okipasyon paran yo gen yon enpak ak difikilte akizisyon ogmante (Stolt, 2007). Tout sa ki anwo yo ka gen enpak sou devlopman pi dousman nan lòt ladrès lang tankou kwasans leksik ak devlopman morfosentaktik.

Rechèch ak timoun twò bonè nan 32 semèn oswa mwens nan gwosès ak peze mwens pase 2000 g, montre ke nan 12 mwa yo gen yon repètwa ensufizant konsonan ak yon frekans silab pi ba pase timoun ki fèt nan tèm. Sa a Rezilta a enfliyanse lè yo mezire gwosè vokabilè a nan 24 mwa, ki montre anpil redwi konpare ak yon gwoup ki gen menm laj, men ki fèt nan tèm (D’Odorico et al., 2011).

Jan sa dekri nan literati a, kontwòl nan mouvman amann ak devlopman nan ladrès senbolik, tankou siyal, yo enpòtan pou akizisyon nan sistèm nan lengwistik (Rosselli and Matute, 2010). Li te tou obsève ke tibebe prematire yo gen mwens ladrès motè amann ak brit konpare ak tibebe ki akouchman.

Ladrès motè amann yo te gen rapò pozitivman ak jès montre ak rekonesans. reprezantasyon (Benassi et al., 2016), jès ki esansyèl nan devlopman langaj (Benassi et al., 2016; Caselli et al., 2012). Anplis de sa, nan yon ankèt pa Zuccarini et al. (2017) li obsève ke timoun twò bonè gen yon modèl diferan nan devlopman nan eksplorasyon nan objè, yon konpetans motè ki konsidere tou enpòtan pou la pita devlopman mantal ak lengwistik. Nan ka sa a, yo te jwenn yon korelasyon ant la eksplorasyon nan objè nan 6 mwa ak konpetans nan konpetans mantal ak lang nan 24 mwa ki gen laj.

Nan lòt men an, nou jwenn nan pwosesis yo neropsikolojik ki enplike nan la aprann nan vitès la nan pwosesis, ki konsidere kòm yon konpetans ak efè sou kaskad nan devlopman langaj, epi ki korelasyon pozitivman ak rezilta yo nan vokabilè reseptif nan 3 zan. Se poutèt sa, li sanble yo dwe yon faktè prediksyon ak kontinwite ki gen yon efè enpòtan sou langaj (Marchman et al., 2016).

Ki jan devlopman langaj ye nan yon timoun ki prematire ekstrèm?

Ankèt syantifik kote timoun trè twò bonè ak ekstrèm te patisipe (31 oswa mwens semèn gwosès), ak divès kalite konplikasyon byomedikal, tankou egzanp: klas III ak IV emoraji entraventricular, lesomalasya periventricular, displazi bronchopulmonary, nan mitan lòt moun ak domaj newolojik nan diferan degre nan grande demonstrasyon (risk segondè) prezante karakteristik sa yo nan devlopman langaj:

 1. Nan nivo fonetik-fonolojik: Yo prezante difikilte nan pèsepsyon bonè nan lapawòl ak nan diskriminasyon oditif, ki se poukisa gen prèv yon reta nan devlopman an prozodik. Gen yon pi piti repètwa konsonan ak yon frekans pi ba nan la pwodiksyon silab konsòn-vwayèl osi bonè ke 12 mwa.
 2. Nan nivo leksikal-semantik: Yo gen yon vitès pwosesis leksik dousman ak a vokabilè aktif nan gwosè piti anpil (yo sèvi ak non yo nan yon pi gwo limit ki gen rapò ak moun, son bèt ak ki gen rapò ak woutin lavi chak jou). Lè sa a, akizisyon leksik li yo devlope pi dousman men se pa enpòtan, eksepte nan mo ki gen fonksyon gramatikal (Stolt, S., 2007). Tout pi wo a afekte devlopman nan ladrès nonmen.
 3. Nan nivo morfosentaktik: Yo prezante yon itilizasyon fraz senp, trè kout, san mo fonksyonèl ak ti kras konpleksite sentaktik, bay sa kòm deja mansyone la mo ki pèmèt pi gwo konpleksite morfosentaktik yo akeri plis dousman.
 4. Nan diskou naratif: gen plis poz, repetisyon, revizyon, latans ak entèripsyon nan istwa yo pase parèy tèm yo. Men, mwen konnen tou obsève ke nan yon nivo ekspresif yo fè fraz nan mwens mèt ak nan yon nivo konplè gen yon nivo pi ba pase nan tibebe a plen tèm, ki ankò se ankò ki asosye ak aspè gramatikal (Stolt, S., 2007).
 5. Nan yon nivo pragmatik: Yo prezante difikilte pou yo konprann ekspresyon yo idiom ak koyerans jeneral nan travay pwodiksyon naratif. Genyen tou itilizasyon langaj estereyotip, inisyasyon konvèsasyon ki pa apwopriye, difikilte nan itilizasyon kontèks ak pwoblèm kominikasyon ki pa vèbal. Konsènan la ladrès sosyal yo se timoun mwens aktif, mwens atantif, ti kras reseptif ak apèn reponn. Yo pa toujou montre siyal klè nan moman inisyasyon an entèraksyon.

Lè timoun twò bonè pa prezante konplikasyon byomedikal oswa domaj demontre maladi newolojik grav (sa vle di, gen risk ki ba), rechèch endike ki sa Pwochen:

 1. Gen kèk etid endike ke trè twò bonè, ekstrèm ak / oswa trè ba pwa san konplikasyon byomedikal pa prezante diferans enpòtan nan mezi gwosè leksikal oswa devlopman gramatikal bonè konpare ak timoun yo tèm fèt.
 2. Trè twò bonè tibebe ak pwa nesans ki ba yo nan ti risk pou reta nan vokabilè ak gramè. Li te konsidere ke devlopman nan gramè ak koyisyon se mwens avanse pase nan ti bebe tèm.
 3. Timoun prematire fèt prematire e malgre yo rankontre menm bagay la ekspoze nan lang natif natal yo pase yon timoun plen tèm, pran plis tan nan ke yo te kapab distenge lang natif natal la ak lòt lang ki sanble ritmik. Nan lòt moun mo, anplis ekspozisyon an, pou kapab fè yon diferansyasyon nan aspè yo segman nan lang mande pou yon sèten nivo spirasyon nan sèvo ki pèmèt pwosesis oditif fèt (Peña, 2010). Nan tibebe a plen tèm, se kapasite sa a akeri alantou 4 mwa, pandan y ap nan timoun twò bonè. Li reyalize anviwon 6 mwa. Sa a ranfòse lide ke tibebe twò bonè pandan laj pita yo te kapab prezante difikilte enpòtan nan pwosesis ak diskriminasyon oditif.

Konsènan efè tou de chanjman mantal ak lengwistik, lè k ap antre nan etap lekòl la ka reflete kòm difikilte nan akizisyon an ak devlopman nan lekti, ekri, ak aprantisaj nan plizyè domèn akademik (Jansson, 2004). Sepandan, pèfòmans akademik ti bebe twò bonè yo varye selon chanjman yo ke yo ka prezante ak, pi wo a tout, semèn yo nan gwosès ak pwa a nan moman an nan dwe fèt. Pi gwo chanjman nan devlopman yo detekte nan timoun ki twò bonè ak ti bebe trè twò bonè, Se poutèt sa, gen timoun ki ka jwenn nan la ranje mwayèn nan devlopman nan dimansyon yo diferan osi byen ke pi ba pase li ( Mantilla et al., 2007).

Pou konnen kijan dimansyon sosyo-emosyonèl devlope nan chak moun, premye nou poze tèt nou kesyon sa a Ki sa ki tanperaman?

Tanperaman an fè alizyon nan aspè konstitisyonèl yo ak dispozisyon natirèl yo nan moun, se sa ki, aspè yo eritye ki gen rapò ak pèsonalite. Pou Kernberg (2003) tanperaman se réactivité de moun ki manifeste de la nesans. Pou Goldsmith et al. (1987) tanperaman gen plizyè dimansyon nan konpòtman, ki konseptyalize kòm diferans endividyèl ki fè aparans yo nan anfans, yo relativman ki estab sou tan, fòme baz la nan la pèsonalite pita timoun nan. Tanperaman te etidye nan diferan apwòch, ki gen ladann nan lefèt ke karakteristik tanperaman gen yon substra byolojik, Se poutèt sa, eritye ak enfliyanse pa faktè anviwònman (Cassiano et al.2020).

Kisa k ap pase tanperaman nan timoun ki twò bonè?

Etid yo endike ke selon paran yo ak/oswa moun kap bay swen yo, tibebe twò bonè genyen yon tanperaman ki pi difisil pase ti bebe tèm, plis ritm iregilye nan fonksyon tankou manje, dòmi, ak elimine, ogmante sansiblite pèsepsyon, ak ogmante deklanchman motè, tout dimansyon tipikman ki asosye ak aspè nan efè negatif. Pandan premye mwa lavi a, timoun yo fèt prematireman yo ta prezante pi gwo chimerik, e sa ka rive malgre swen an ak sansiblite matènèl (Gennaro et al., 1990; Hughes et al., 2002; Klein et al., 2013; Meier et al., 2003). Konsènan pi gwo sansiblite pèsepsyon tibebe twò bonè, gen yon ipotèz ki repete ak pwolonje ekspoze a eksitasyon sansoryèl twòp, tankou segondè entansite limyè, bri, ak douloure ak detrès eksitasyon tactile pandan entène lopital, ka sansibilize timoun yo nan pi gwo reyaksyon nan stimuli modere ak nan entansite ba nan anviwònman yo (Grunau et al. 2006).

Tout sa ki pi wo a ta endike ke timoun twò bonè, espesyalman moun ki te gen long entène lopital ak sibi plizyè pwosedi pwogrese, yo te kapab prezante yon reta nan devlopman nan modèl konpòtman òganize, ak yon devlopman nan defisyan oto-règleman ki gen rapò ak yon pi gwo afeksyon negatif ak yon pi ba kontwòl efò, espesyalman kontwòl atansyon. Li nesesè yo konsidere sa kòm tanperaman vilnerab konstitisyonèlman ekspoze timoun yo tibebe twò bonè ki gen plis risk pou yo prezante atansyon ak pwoblèm konpòtman (Cosentino- Rocha et al., 2014; Klein et al., 2013). Sa ki endike anwo a ajoute nan difikilte yo ki asosye ak levasyon, ki anjeneral enkonsistan depi timoun sa yo bay ti kras fidbak pozitif. Tout karakteristik sa yo ta ka kenbe enkyetid yo paran yo sou vilnerabilite fizyolojik pitit twò bonè yo, ki ta ogmante twòp pwoteksyon (Gennaro et al., 1990; Hughes et al., 2002).

Kisa k ap pase ak atachman nan timoun ki prematire yo?

Vilnerabilite byolojik nan tibebe ki fèk fèt twò bonè, osi byen ke konplikasyon yo byomedikal ak sejou nan lopital ki nesesè ak pwolonje, chanje nòmal la kondisyon ke yon akouchman a plen tèm gen epi li revele kòm yon faktè risk ki li ka afekte, twoublan devlopman sikolojik ak relasyon timoun sa yo. Pou sa a se ajoute eksperyans nan fanmi an, espesyalman nan manman an sibi yon evènman emosyonèl entans ak inatandi. Sa a te ajoute nan lefèt ke paran yo konfwonte ak sikonstans tankou yon gwosès entèwonp, yon rupture ak yon premye separasyon ak youn oswa plis entène lopital alontèm ak yon ti bebe yo konnen li an danje lanmò ak ak risk pou anòmal ak sequel. Pandan premye mwa lavi a, timoun yo fèt prematireman yo ta prezante pi gwo chimerik, sa a yo te kapab rive malgre la swen ak sansiblite paran yo.

 

Atachman oswa lyen prensipal ak sere ant yon tibebe ki fèk fèt twò bonè ak/oswa ki ba ak li manman, ou ka sanble rankin. Si nou ajoute nan kondisyon sa yo nan defisi nan la neurodevelopment ke ti bebe a trè twò bonè, ekstrèm oswa ki ba pwa ka genyen, vle di lè sa a, yon risk menm pi gwo ke li implique pou timoun nan devlope: ensekirite, mefyans, kè sere ak enkyetid pèmanan. Sepandan, e malgre sa ki anwo a, yon moun kap bay swen sansib (manman ak/oswa papa), ki gen yon istwa lavi ak atachman an sekirite, epi li gen yon vi ekilibre ka bati yon kosyon ak tibebe w la simonte defi yo poze pa bezwen espesyal ou mande yo timoun twò bonè.

Prematirite, fanmi ak elvasyon

Èske gen nenpòt endikatè risk nan risk nan levasyon an nan timoun twò bonè?

Gen endikatè risk ki enfliyanse devlopman kognitif entelektyèl, konpòtman ak emosyonèl nan timoun twò bonè depi yo fèt, sa yo se; la ensekirite modèl lyezon matènèl, nivo ki ba nan edikasyon fanmi (gen yon pi gwo enfliyanse pa manman an) ak kondisyon sosyoekonomik prekè. anvan sa a se li nesesè pou endike ke asosyasyon sa a dwe konprann kòm pwodwi a nan yon entèraksyon pami divès faktè vilnerabilite ki detèmine reyalite fanmi yo, kote timoun twò bonè fèt (González et al., 2009).

Nan ki pwen nivo sosyoekonomik la enfliyanse timoun sa yo ak fanmi yo?

Rechèch montre ke tibebe twò bonè ki te grandi nan fanmi yo nan nivo sosyoekonomik mwayen oswa wo, pa prezante diferans nan nòt yo nan la prèv devlopman ki gen rapò ak tibebe ki pa twò bonè ak karakteristik menm jan an (laj jestasyonèl ak pwa nesans, osi byen ke prezans oswa absans konplikasyon byomedikal). Nan lòt men an, fè pati yon nivo sosyoekonomik ki ba implique valè nan menm tès yo aplike siyifikativman pi ba, osi byen ke lòt ekspresyon patolojik ki gen rapò ak domèn sikososyal la tankou abi sou timoun (Miles et al 1997, Deather- Deckard et al 2000).

Pandan premye ane lavi a, aspè ki gen anpil enfliyans sou devlopman yo immaturite ak konplikasyon byomedikal, apre sa, tou de anviwònman sosyal la ak anviwònman fanmi an vin pi enpòtan tou (Miceli et al., 2000).

Kisa ki pase ak wòl paran oswa moun kap bay prematire yo swen yo?

Konsènan wòl paran yo, sa yo afekte, epi kontinye nan menm fason an nan baze sou moman ak pwosesis ke yo te viv ak ti bebe twò bonè yo, apre a modèl pandan anfans. Yo souvan santi yo oblije fè moute pou kòmansman an difisil nan yo pitit gason/pitit fi), yo te nan gwo difikilte pou moun kap bay swen, tou de etabli limit ak tou limite tan yo pase ak pitit yo, pandan ke yo kontinye ap sibi yon fòm panse ki dekri kòm “konsekans”, sou ki yo pa ka fè anyen.

Twòp vijilans ak twòp pwoteksyon. Kisa ki ka rive?

Etid divès te montre ke konsekans yo nan atitid aktivite edikatif ki karakterize pa pi gwo vijilans ak pwoteksyon paran yo ak/oswa moun kap bay swen yo, depi premye ane pitit yo, kontribye pou adolesan yo istwa nan prematire ekstrèm ogmante prévalence nan prezante pwoblèm konpòtman Menm konpòtman antisosyal ak konsomasyon sibstans toksik sou sitou lè jesyon limit nan konpòtman pandan paran yo ra (Hack et al., 2002).

Kisa k ap pase apre egzeyat lopital la?

Pwogram ki entèvni nan anviwònman fanmi timoun ki twò bonè, yon fwa yon fwa ti bebe a te egzeyate, yo gen entansyon sipòte tranzisyon an soti nan sant medikal la nan kay la ak fòme paran yo, espesyalman manman an, ankouraje konpetans yo pou yo ale nan konpòtman espesifik ak karakteristik tanperaman tibebe w la twò bonè. Nan Gen kèk pwogram ki mete aksan sou objektif yo lè fòmasyon paran yo se ankouraje konpòtman sansib ki, anplis bay satisfaksyon ak konfyans nan tèt yo bay moun kap bay swen yo, enfliyanse pozitivman konpòtman yo ak kapasite ti bebe a, amelyore yo devlopman sikomotè (Landry, 2006).

Lòt paran yo viv moman egzeyat la ak rive lakay yo nan yon fason ki destabilize. Èske difisil pou yo jwenn deyò inite neonatal la yon ranplasan ki ranpli travay yo nan sipò ak akonpayman ke yo te resevwa nan lopital la. Nan ka sa yo eta yo rekonèt post-twomatik, ak travay ki baze sou prevansyon se yon priyorite nan sa yo fanmi yo, evite devlopman nan sikopatoloji oswa pwoblèm devlopman nan timoun nan akoz enfliyans sou li, paran ak/oswa moun kap bay swen ki prezante pwoblèm pandan la elvaj. (Pavoine et al., 2004).

Ki sa ki enpòtan nan moun kap bay swen prensipal yo?

Ki baze sou teyori atachman, nou konnen ke yon repons aktif ak sansib soti nan la paran ak/oswa moun k ap bay swen yo ede timoun nan patisipe, ak santiman sekirite entèn yo, nan relasyon koperativ. Soti nan pèspektiv nan sosyokiltirèl nan devlopman, bezwen yo aprantisaj timoun yo gen rapò ak fason paran li resevwa a. Avèk yon levasyon kote paran se sansib, li te diskite ke fòm sa a nan sipò nan levasyon ka enfliyanse anpil aprantisaj la devlope pa tibebe twò bonè an reta (González, 2009).

Atansyon bonè

Swen bonè vle di swen konplè ak holistic ki bay tou de timoun nan osi byen ke fanmi li, nan premye mwa/ane lavi yo kòm yon konsekans twoub devlopman ak/oswa yon sitiyasyon ki gen gwo risk ki menase tibebe a epi li ka enpak sou sante paran yo.

Nan liv blan sou Atansyon Bonè (GAT, 2000), li defini kòm “Yon seri entèvansyon ki konsantre sou popilasyon timoun ki gen laj ant 0 ak 6 an, nan la fanmi epi tou nan anviwònman an. Entèvansyon sa yo vize reponn ki sa san pèdi tan ak satisfezan posib bezwen tanporè oswa pèmanan ki timoun prezan pandan devlopman yo, oswa ki fè fas a risk pou yo repwodui yo. Èske Entèvansyon yo dwe konplè ak holistic, kidonk, yo vle di travay la entèdisiplinè ant pwofesyonèl sante diferan, kote ansanm yo etabli yon plan nan aksyon.

Enpòtans atansyon bonè (AT)

Etandone reyalite sa yo, li nesesè pou kapab detekte bezwen bonè, chanjman ak konplikasyon nan lavi ti bebe yo ak kijan sa enfliyanse fanmi yo, paske se pandan premye ane yo evènman yo rive ki pral gen konsekans pou rès la lavi tou de ti bebe a ak fanmi an. Kidonk, swen bonè parèt kòm yon metòd entèvansyon nan ka konplèks sa yo.

Ki jan prematire gen rapò ak devlopman?

Ka gen latwoublay nan devlopman paske tibebe twò bonè ak ekstrèm yo fèt ak immaturite prezan nan ògàn ak sistèm, ki gen enplikasyon nan pwosesis omeyostatik oswa balans nan kò a tankou; kontwòl pou l respire tanperati, dijesyon, metabolis, pami lòt moun. Sa fè yo pi vilnerab. kont maladi ak sitou sansib a ajan ekstèn tankou limyè ak bri.

 

Lè nou konsidere sa ki anwo a, nou konnen ke se pa tout tibebe ki twò bonè prezante menm bagay la bezwen oswa konplikasyon, ki detèmine nan yon sèten mezi pa kantite lajan an semèn ki rive nan matris matènèl oswa “laj jestasyonèl” (semèn nan jestasyon).

Kontak po a po ak enpòtans li pou devlopman an sante

Lè ou konsidere pi wo a, pami lòt benefis, li esansyèl pou mete aksan sou pwogram manman an kangourou kòm yon tretman klinik efikas ak san danje nan swen tibebe ki fenk fèt, nan tout lopital. Nan aspè sa a, enfimyè yo gen yon wòl fondamantal; youn nan edike manman yo, eksplike kijan pou kenbe ti bebe a twò bonè ak pwa ki ba byen sou pwatrin yo, tou kite yo konnen sou efè pozitif nan Kangourou swen tankou; endiksyon nan dòmi lapè, amelyorasyon nan kondisyon fizyolojik nan tibebe ki fèk fèt la ak rediksyon an oswa eliminasyon nan obstak ki anpeche tibebe a souse. Ansanm ak edikasyon, manman yo ta dwe rekòmande pou rekòmanse pran swen kangouwou san pè oswa enkyetid yon fwa tibebe yo te egzeyate soti nan lopital la paske; pwodui pi bon entèraksyon, favorize atachman manman-tibebe epi li ka akselere pwosesis kwasans ak evolisyon li yo.

Pwogram kangouwou manman an. Chak jou li vin pi enpòtan, poukisa?

 Ki efikasite efektif ki genyen nan timoun prematire, san yo pa bezwen an pou entèvansyon espesifik, pou bay asistans imedya nan kontak po a po ak manman an konpare ak pa gen kontak po-a-po pou premye mwatye èdtan an favè pwodiksyon lèt tete ak etablisman an nan yon kosyon bonè san yo pa mete an danje a estabilite fizyolojik?

Mòtalite neonatal ak pandan premye ane a nan lavi yo ka diminye pa vle di inisyasyon pozisyon kangouwou a, pandan faz kwasans ki estab. Epitou, li anpeche epizòd ipotèmik (ak anfaz sou peyi ki ba ak mwayen revni), amelyore pousantaj yo bay tete ak pèmèt; etablisman an nan yon pi bon kalite kosyon ak la pran pwa, ak yon grandè ak vitès ki konparab ak ti bebe twò bonè yo te kenbe yo nan enkibatè.

Efikasite ak sekirite metòd kangouwou manman ak papa

Ki efikasite ak sekirite metòd manman kangouwou konpare ak pa aplikasyon an fè pou benefis timoun ki prematire yo?

Atravè evalyasyon nan swen manman an kangouwou, li te montre ke sa a metòd se kapab siyifikativman diminye morbidite ak mòtalite nan tibebe ki fenk fèt Tibebe ki fèb pwa ki ba kont swen neonatal konvansyonèl yo. Anplis de sa, li te sipòte ke Kangouwoo Mother Care (MMC) pozitivman enfliyanse la pran pwa ak sikonferans tèt. (Domingo ak Dominiken, s/f)

Swen bonè pou tibebe prematite ak fanmi yo

Kisa ou dwe fè?

Nan anpil envestigasyon yo pibliye, difikilte yo ki repete parèt nan timoun ki gen yon istwa nan prematire yo gen rapò ak fonksyone a sistèm egzekitif ak atansyon, langaj ak kapasite visuoperceptive.

Sa ki pi konpwomèt ak ki mal aprantisaj lekòl la se byen lwen Fonksyon yo fonksyon egzekitif (FE) ak lang.

Se poutèt sa, li esansyèl nan travay enteresan tou de nan paralèl pou ke pita enkòpore nan entèvansyon an kapasite vizuospasyal ak vizuoconstructive. Pandan ke yo ankouraje konpetans langaj chak jou nan divès kontèks (fanmi, sosyal ak lekòl) epi sitou atravè entèvansyon pwofesyonèl espesifik (nan kontèks edikasyonèl ak klinik), travay ki asosye ak EF yo raman anseye, men lè sa posib fè sa nan kontèks klinik ak lekòl la te wè amelyore (Canet-Juric et al., 2017). Kit Ajoute pi wo a yon nivo sosyoekonomik optimal (SEL), pèfòmans nan ogmantasyon sa yo (Ghiglione et al., 2011).

Gen plizyè kalite aktivite ki amelyore EF nan timoun yo epi ki ka aplike nan moun ki gen yon istwa prematire. Pa egzanp: jwèt gide, aktivite aerobic, Art masyal, jwèt sou òdinatè, yoga (meditasyon/detant). Nan tout nan yo objektif la se ranfòse pèsepsyon ak kapasite atansyon, yo te  fè pratik gide ak sipò leson patikilye esansyèl (Diamond & Lee, 2011).

Atansyon bonè nan timoun prematire ki nan preskolè

Ogmantasyon opinyon lengwistik

Pale ak timoun nan depi lè li nan kouvez

(VandenBerg, 2007; Thiessen,2005; Alt et al.,2014)

Ankouraje devlopman nan atansyon
 • Swen jeneral nan sitiyasyon lavi chak jou
 • Atansyon ak evènman sosyal (nesans, reyinyon fanmi)
 • Suivi gade (nan objè ki son oswa ki pa son, objè kolore, aktivite Sa moun fè).
 • Atansyon jwenti (entansyon gade timoun nan anvè yon objè oswa yon moun epi answit la timoun gade manman l ak/oswa moun k ap okipe l).

(Brooks & Meltzoff, 2015, Morik et al., 1999; Rodrigo, 2014)

Entansyone Opòtinite kominikativ
 • Pran toupre ant moun k ap bay swen ak timoun (youn ap pale an premye, apre sa li koresponn ak timoun nan.

Pale ak timoun nan mete aksan sou mo yo lè l ap pale.

(Keen et al.,2007)

Aprantisaj Miltimodal

Jwe ak timoun nan lè l sèvi avèk plizyè chanèl opinyon estimilis. ( sèvi ak men, je, kò, koute aktif).

(White-Traut et al.,1997; Whipple,2005)

Stimulasyon memwa k ap travay (operatif) atravè:

Swiv enstriksyon Egzanp: Ale pran boul la, pote l isit la, mete boul la nan bwat (jès, endike ak men an, swiv gade nan).

Jwenn pozisyon objè yo nan espas la

(Beauchamp et al,.2008; Mürner-Lavanchy et al,. 2014)

Ankouraje rezònman lojik.

Aktivite ak jwèt kòz-efè.

Pa egzanp: jwèt bouton, jwèt ak mizik, frape yon bagay, voye bagay atè a, voye chèn twalèt la, pami lòt moun.

(Meltzoff, Waismeyer &Gopnik,2012)

Amelyore ladrès vizyo-espasyal

Atansyon vizyo-espasyal, ekzekisyon travay vizyo-espasyal ak vizuo-motè.

Egzanp: jwèt ak dantèl, mouvman kò a nan espas, pezeul, lego.

(Van Braeckel & Taylor, 2013)

Pou Ogmante Akizisyon Vokabilè (lèksik)
 • Schémas: Fè aksyon sekans (nou pral benyen: mwen pran sèvyèt la, savon an, ale nan benyen, prepare basen an ak dlo).

(Palacios, 2008)

 • Scripts yo (prepare manje maten, ale nan douch, prepare rad epi abiye, se scripts oswa woutin chak jou) bay konesans pataje ak moun k ap koute a ki fasilite konpreyansyon ak kominikasyon an jeneral.
 • Scripts favorize memwa nan lòd nan evènman yo.
 • Lè timoun nan konprann epi sonje istwa kout Lè sa a, li ka konnen mond lan atravè atravè istwa oswa istwa sa yo, ki se sekans evènman ki konekte nan relasyon yo kozatif.

(Palacios, 2008)

Ankouraje fleksibilite ak planifikasyon

Pou ankouraje planifikasyon. Sèvi ak lego, pezeul oswa tèt epi fè ak timoun nan woutin chak jou lè w mansyone tout sa w ap fè byen fò.

Pou ankouraje fleksibilite mantal (chanjman règ senp). Bay enstriksyon ak Lè sa a chanje enstriksyon yo, tout pandan jwèt la.

(Sastre-Riba,2006)

Li enpòtan pou premye obsève ki jan timoun nan reponn a diferan stimuli ke anviwònman an bay yo, yo nan lòd yo reyalize sa a li enpòtan yo patisipe nan youn nan okipasyon prensipal yo nan anfans, jwèt la.

Ekip sante a ap chèche transfere pi gwo kantite karakteristik anviwònman an andedan uterin ak ekstèn. Yo bay sipò anviwònman ki nesesè pou devlopman ti bebe a, menm jan se òganizasyon an nan espas. Anplis de sa, li ap chèche bay sipò nan anviwònman an nan fason vizyèl, tactile ak propriyoseptif, fasilite jenerasyon eksplorasyon pwòp tèt ou. Tou ap chèche ankouraje pwezante ti bebe a, fasilite modèl la flechiseur, evite asimetri ak optimize limit kò yo. Kanta fanmi an, yon moun toujou chèche edike fanmi an konsènan swen pou pitit yo, eseye tout tan pou fasilite la repons apwopriye pou tibebe a.

 

Referans